Tartu personal

Kairi Puiga
  • Büroojuht
Janne Jerlakas
Administraator
Mari-Liis Järve
  • Silmakeskuse assistent
Aire Urbanovitš
  • Uuringute õde
Kalli Truup
Assistent
Natalja Mõttus
  • Operatsiooniõde
Irina Lampinen
Operatsiooniõde
Tiia Teesalu
Juhatuse liige, manager
Menu