Tartto

Kairi Puiga
  • Toimistopäällikkö
Janne Jerlakas
 Vastaanottosihteeri
Mari-Liis Järve
  • Silmäkeskuksen avustaja
Aire Urbanovitš
  • Assistentti
Kalli Truup
  • Avustaja
Natalja Mõttus
  • Leikkaussalisairaanhoitaja
Irina Lampinen
  • Leikkaussalisairaanhoitaja
Tiia Teesalu
  • Johtaja
Menu