Prillid ja targad inimesed

Autor: Newtime | Kategooria:

Targa inimese kuvandiga käivad kaasa ka prillid. Nüüd on ka teadusuuringutega leitud, et kõrgema haridusega inimeste seas ongi rohkem miinusprilli kandjaid.

Gutenbergi uuringus leiti, et kõrgharidusega inimestel on lühinägelikkust üle 53%-l, seevastu keskhariduseta inimestel vaid 27%. Leiti ka, et mida kauem koolipinki nühitud, seda suuremal osal vajadus miinus-prillide järele tekib. Varem lühinägevuse tekkes tähtsaks peetud geneetiline taust osutus palju vähem oluliseks kui haridustase. Varasemalt on mitmetes uuringutes tõdetud, et lühinägelikkuse tõenäosust ja selle arenemise kiirust saab vähendada, kui viibida rohkem õues, kus päikesevalgust ja pigem tegeldakse kaugele kui lähedale vaatamisega.

Kuna lühinägevus on võtmas epideemia jooni, siis on mõned Aasia riigid välja töötamas lühinägevuse ennetamise strateegiaid nagu laste koolitöö aja piiramine ja vanemate teavitamine vajadusest sundida lapsi rohkem veetma aega õues.

Tarkus nagu ka miinus-prill tuleb tasapisi. Prillidest saab vabaks silmaoperatsiooniga, tarkust seni veel juurde laseroperatsiooniga ei saa:) Kes aga peale laseroperatsiooni teatud olukordades väga oma kuvandi pärast muretseb, võib ju ninale panna null-klaasidega prillid.

Menu