SMILE – uuden sukupolven laserleikkaus

Teksti: ReFocus | Luokka: Lasik

Nykyisin on totuttu siihen, että kaihileikkaus on helppo: se kestää vain kymmenen minuuttia ja potilas kotiutuu jo samana päivänä. Kuitenkin vain parikymmentä vuotta sitten kaihileikkaus kesti ainakin puoli tuntia ja ensimmäisinä päivinä leikkauksen jälkeen potilas ei saanut edes kumartua. Syynä siihen oli, että samentuneen mykiön poistamista varten täytyi ensin tehdä, ja myöhemmin myös ommella kiinni, haava, joka ulottui kello kymmenestä kello kahteen, kun käytetään vertauskuvana kellotaulua. Valtaosa potilaista vietti sairaalassa useita päiviä.

Kaihikirurgian mullisti ultraääni- eli fakoemulsifikaatiomenetelmä, jossa mykiö poistetaan pienen, noin 2 mm:n haavan kautta. Kaihin poistosta ja tekomykiön asentamisesta tuli sekä potilaalle että kirurgille paljon helpompaa, mikä ei kuitenkaan ollut uudistuksen ainoa etu. Haavan pienennyttyä toimenpide ei enää aiheuttanut yhtä suurta silmän muodonmuutosta kuin ennen, näön stabiloituminen nopeutui ja monen vakavan komplikaation riski hävisi kokonaan. Hyvien tulosten aikaansaamisen ja komplikaatioiden harvenemisen ansiosta alettiin leikata yhä paremmin näkeviä silmiä, ja kymmenessä vuodessa kaihileikkausten määrä yli viisinkertaistui Virossa.

Uusi, kolmannen sukupolven laserleikkaus SMILE on taittovirhekirurgiassa yhtä suuri mullistus kuin ultraäänimenetelmä oli kaihikirurgiassa. Sarveiskalvon laserkirurgian ensimmäisenä sukupolvena pidetään pintahiontaa (PRK), jonka seuraaja on ns. viilto- ja kosketusvapaa-menetelmä. Pintahionnan haittana on hidas ja hankala paraneminen ja suurehkojen miinusten tapauksessa myös sarveiskalvon sameuden riski.

Toisen sukupolven laserleikkauksella eli LASIK-laserleikkauksella saadaan sen sijaan nopea ja kivuton näön palautuminen, mutta läppään liittyvät riskit kuitenkin jäävät. Molempia menetelmiä, sekä pintahiontaa että LASIK-leikkausta, käytettäessä katkaistaan valtaosa sarveiskalvon pintakerroksen hermoista, joten jopa 40 % potilaista valittaa silmän kuivuutta.

ReLEx SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) on uusi, kolmannen sukupolven silmälaserleikkaus. Ainoastaan femtolaseria käyttämällä sarveiskalvon sisäkerroksista leikataan linssin muotoinen pala, joka poistetaan parin millimetrin kokoisen pintareiän kautta. Sarveiskalvon ulkokerrokset ja useimmat siellä sijaitsevat hermot pysyvät siten ehjinä. Herkkyyden vähäisempi vahingoittaminen vähentää merkittävästi silmän kuivuuden riskiä.

Uudessa, kolmannen sukupolven SMILE-laserleikkauksessa yhdistyvät sekä LASIK-menetelmän että pintahionnan edut. Nopeasti hyvän näön saavan potilaan ei enää tarvitse murehtia mahdollisesta läpän siirtymisestä, ja myös silmän kuivuudesta valitetaan erittäin harvoin.

Kun kaikki toistuu, niin kaikki muuttuu.  Vuonna 2012 normaaliin kliiniseen käyttöön päätyneitä silmien SMILE-laserleikkauksia oli suoritettu maailmassa jo yli puoli miljoonaa, ja tätä menetelmää käyttävien silmäkirurgien määrä kasvaa nopeasti. ReFocus-silmäkeskus on Viron ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa SMILE-toimenpiteitä suorittava laitos.

Menu