Onko taittovirheleikkauksen jälkeen mahdollista tehdä kaihileikkaus?

Teksti: ReFocus | Luokka: Kaihileikkaus

Tämä on yksi myyteistä, jotka vaivaavat monia taittovirheleikkaukseen hakeutuvia. Taittovirheleikkauksessa sarveiskalvon etupintaa tehdään miinuslasien tapauksessa tasaisemmaksi ja pluslasien tapauksessa kuperammaksi, kun taas kaihileikkaus käsittää samentuneen mykiön poistamisen ja vaihdon keinotekoiseen. Taittovirheleikkaus voidaan siis suorittaa joko ennen kaihileikkausta tai sen jälkeen.

Erittäin tärkeää on kuitenkin kaihileikkaukseen hakeutuessa kertoa silmäkirurgille aikoinaan tehdystä taittovirheleikkauksesta. Kaihileikkauksessa silmään asennetaan tekomykiö, jonka taittokyky lasketaan silmämunan pituuden ja sarveiskalvon kuperuuden pohjalta. Valitettavasti valtaosa käytössä olevista laitteista mittaa vain sarveiskalvon etupinnan kuperuutta, ja tulosta laskettaessa oletetaan, että taempi kuperuussäde on keskimäärin 82 % etummaisesta. Taittovirheleikkauksen jälkeen asia ei kuitenkaan enää ole niin, ja tuloksena on suunnitellusta poikkeava silmän taittokyky eli silmälasien tarve.

ReFocus-silmäkeskuksessa on nyt mahdollista laskea tekomykiön taittokyky vielä tarkemmin, eli sekä sarveiskalvon etu- että takapinta voidaan mitata, ja välttää siten epämiellyttävät yllätykset. Tosiasiassa voimme tehdä sen nyt jopa kahdella eri laitteella :).

Menu